Våra ögondroppar

Ögondroppar som tillför fukt utifrån och lindrar symtom vid torra ögon.

Hyprosan®

(hypromellos 3,2 mg/ml ögondroppar)

Ögondroppar som fungerar som den naturliga tårvätskan. Smörjer och fuktar ögat. Hyprosan är ett receptfritt läkemedel, utan konserveringsmedel.

Hyprosan innehåller hypromellos och som fungerar som ett subsitut för tårvätskan, det vill säga smörjer och fuktar ögat. Vid droppning fördelas Hyprosan över ögat, vilket ger lindring.

Förpackningar

Hyprosan utan konserveringsmedel finns i droppflaska 1×10 ml och 3×10 ml. Hyprosan är ett receptfritt läkemedel som kan köpas på apotek. Hyprosan erbjuder en enkel och bekväm behandling tack vare att du kan använda en droppflaska istället för en endosbehållare. Hyprosan innehåller inte konserveringsmedel och kan därför användas tillsammans med kontaktlinser.

Dosering

Hyprosan droppas i vardera ögat tre gånger dagligen eller vid behov. En öppnad droppflaska kan användas 4 veckor. Om du inte upplever någon förbättring eller blir försämrad ska du kontakta ögonläkare.

Produktinformation

Hyprosan ögondroppar, lösning (hypromellos 3,2 mg/ml). Indikation: Tårsubstitut för behandling av symtom vid torra ögon hos vuxna inklusive torr horn- och bindhinneinflammation (keratokonjunktivitis sicca). Dosering: En droppe i vardera ögat tre gånger dagligen eller vid behov. Hyprosan har mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Hyprosan kan orsaka övergående dimsyn efter administrering. Säkerhet och effekt för Hyprosan för barn och ungdomar under 18 år har inte fastställts. Hållbarhet: Öppnad droppflaska är hållbar i 4 veckor.

Datum för översyn av SPC 2021-02-19. Innehavare av godkännande för försäljning: Santen Oy, Finland. Kontakt (lokal företrädare): Santen Sweden Filial, telefon: 08-444 75 60, e-post: info.se@santen.com.

Läs bipacksedeln noga före användning

För bipacksedel klicka på följande länk: Bipacksedel Hyprosan

Hyprosan innehåller hypromellos och som fungerar som ett subsitut för tårvätskan, det vill säga smörjer och fuktar ögat. Vid droppning fördelas Hyprosan över ögat, vilket ger lindring.

Förpackningar

Hyprosan utan konserveringsmedel finns i droppflaska 1×10 ml och 3×10 ml. Hyprosan är ett receptfritt läkemedel som kan köpas på apotek. Hyprosan erbjuder en enkel och bekväm behandling tack vare att du kan använda en droppflaska istället för en endosbehållare. Hyprosan innehåller inte konserveringsmedel och kan därför användas tillsammans med kontaktlinser.

Dosering

Hyprosan droppas i vardera ögat tre gånger dagligen eller vid behov. En öppnad droppflaska kan användas 4 veckor. Om du inte upplever någon förbättring eller blir försämrad ska du kontakta ögonläkare.

Produktinformation

Hyprosan ögondroppar, lösning (hypromellos 3,2 mg/ml). Indikation: Tårsubstitut för behandling av symtom vid torra ögon hos vuxna inklusive torr horn- och bindhinneinflammation (keratokonjunktivitis sicca). Dosering: En droppe i vardera ögat tre gånger dagligen eller vid behov. Hyprosan har mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Hyprosan kan orsaka övergående dimsyn efter administrering. Säkerhet och effekt för Hyprosan för barn och ungdomar under 18 år har inte fastställts. Hållbarhet: Öppnad droppflaska är hållbar i 4 veckor.

Datum för översyn av SPC 2021-02-19. Innehavare av godkännande för försäljning: Santen Oy, Finland. Kontakt (lokal företrädare): Santen Sweden Filial, telefon: 08-444 75 60, e-post: info.se@santen.com.

Läs bipacksedeln noga före användning

För bipacksedel klicka på följande länk: Bipacksedel Hyprosan

Oftagel®

(karbomer 2,5 mg/g ögongel)

Tårersättningsmedel i gelform med högre viskositet. Oftagel är ett receptfritt läkemedel

Oftagel används för att lindra symtomen vid torra ögon. Oftagel har högre viskositet än vanliga droppar och sitter därför kvar på ögat längre. Den fungerar som den naturliga tårvätskan och fuktar samt smörjer ögat.

Förpackningar

Oftagel ögongel finns i endosbehållare och droppflaska. Oftagel i endosbehållare innehåller inte konserveringsmedel och finns i förpackning om 30 respektive 120 st. Oftagel i droppflaska innehåller konserveringsmedel, bensalkoniumklorid, och finns i förpackning om 10 g och 3×10 g.

Dosering

En droppe i ögat en till fyra gånger dagligen eller efter behov beroende på tillståndets svårighetsgrad. Annan dosering än en droppe en till fyra gånger dagligen enligt läkares föreskrift.

Produktinformation

Oftagel ögongel (karbomer 2,5 mg/g) Indikation: Tårsubstitut för behandling av torra ögon inklusive keratokonjunktivitis sicca. Dosering: En droppe en till fyra gånger dagligen eller efter behov beroende på tillståndets svårighetsgrad. Annan dosering än en droppe en till fyra gånger dagligen enligt läkares föreskrift. Varningar och försiktighet: Oftagel droppflaska innehåller bensalkoniumklorid som konserveringsmedel. Bensalkoniumklorid kan vara irriterande för ögon vid långvarig användning. Bensalkoniumklorid kan orsaka missfärgning av mjuka kontaktlinser. Om användning av kontaktlinser inte kan undvikas under Oftagelbehandlingen ska linserna avlägsnas innan läkemedlet appliceras och inte återinsättas förrän efter 15 minuter. Dimsyn kan uppstå temporärt och medföra påverkan av synskärpan, vilket bör beaktas vid bilkörning eller vid användning av maskiner.

Datum för översyn av SPC: 2021-01-27 (droppflaska) och 2017-07-31 (endosbehållare). Innehavare av godkännande för försäljning: Santen Oy, Finland. Kontakt (lokal företrädare): Santen Sweden Filial, telefon: 08-444 75 60, e-post: info.se@santen.com.

Läs bipacksedeln för Oftagel endosbehållare och Oftagel flaska noga före användning.

För bipacksedel klicka på följande länkar:
Bipacksedel Oftagel endosbehållare
Bipacksedel Oftagel flaska

Oftagel används för att lindra symtomen vid torra ögon. Oftagel har högre viskositet än vanliga droppar och sitter därför kvar på ögat längre. Den fungerar som den naturliga tårvätskan och fuktar samt smörjer ögat.

Förpackningar

Oftagel ögongel finns i endosbehållare och droppflaska. Oftagel i endosbehållare innehåller inte konserveringsmedel och finns i förpackning om 30 respektive 120 st. Oftagel i droppflaska innehåller konserveringsmedel, bensalkoniumklorid, och finns i förpackning om 10 g och 3×10 g.

Dosering

En droppe i ögat en till fyra gånger dagligen eller efter behov beroende på tillståndets svårighetsgrad. Annan dosering än en droppe en till fyra gånger dagligen enligt läkares föreskrift.

Produktinformation

Oftagel ögongel (karbomer 2,5 mg/g) Indikation: Tårsubstitut för behandling av torra ögon inklusive keratokonjunktivitis sicca. Dosering: En droppe en till fyra gånger dagligen eller efter behov beroende på tillståndets svårighetsgrad. Annan dosering än en droppe en till fyra gånger dagligen enligt läkares föreskrift. Varningar och försiktighet: Oftagel droppflaska innehåller bensalkoniumklorid som konserveringsmedel. Bensalkoniumklorid kan vara irriterande för ögon vid långvarig användning. Bensalkoniumklorid kan orsaka missfärgning av mjuka kontaktlinser. Om användning av kontaktlinser inte kan undvikas under Oftagelbehandlingen ska linserna avlägsnas innan läkemedlet appliceras och inte återinsättas förrän efter 15 minuter. Dimsyn kan uppstå temporärt och medföra påverkan av synskärpan, vilket bör beaktas vid bilkörning eller vid användning av maskiner.

Datum för översyn av SPC: 2021-01-27 (droppflaska) och 2017-07-31 (endosbehållare). Innehavare av godkännande för försäljning: Santen Oy, Finland. Kontakt (lokal företrädare): Santen Sweden Filial, telefon: 08-444 75 60, e-post: info.se@santen.com.

Läs bipacksedeln för Oftagel endosbehållare och Oftagel flaska noga före användning.

För bipacksedel klicka på följande länkar:
Bipacksedel Oftagel endosbehållare
Bipacksedel Oftagel flaska

Symtom

Torra ögon är ett vanligt ögonproblem som kan ta sig lite olika uttryck. Vill du lära dig mer om de vanligaste symtomen och orsakerna till torra ögon?

Läs mer

Behandling

En smörjande droppe, eller en skyddande gel? Beroende på besvär kan behandlingsmetoderna variera. Här kan du läsa mer om våra olika behandlingar och läkemedel.

Läs mer