Symtom

Om du har ögon som skaver, svider, känns trötta eller irriterade kan det vara tecken på att du har torra ögon. Det är ett vanligt problem som många upplever någon gång under livet.

Vad är torra ögon?

Torra ögon innebär att tårfilmen inte fungerar som den ska. Tårfilmens funktion är att smörja ögat, hålla det fuktigt och att förhindra uttorkning. Den som har torra ögon har vanligen fått en rubbning i produktionen av tårvätska eller i tårvätskans sammansättning vilket försämrar tårfilmens funktion. Om man har haft torra ögon under en längre tid kan en lokal inflammation uppstå på ögats yta. Även om torra ögonen kan vara ett kronisk och långvarigt tillstånd, leder det vanligtvis inte till långvariga synproblem om det behandlas på rätt sätt.

Vad orsakar torra ögon?

Varje gång vi blinkar sprider ögonlocken ett tårlager över ögats yta. Ett jämnt lager av tårfilm är viktigt för en skarp syn. Om tårfilmen som vanligtvis håller ögonen fuktiga och smorda inte fungerar som den ska kan det leda till torra ögon. Det finns flera orsaker till att denna funktion rubbas till exempel:

 • Klimakteriet, då många kvinnor upplever torra slemhinnor och torrhet i ögonen på grund av östrogenbrist
 • Ökad ålder (>65 år) då tårproduktionen minskar och förmågan att sprida tårarna vid varje blinkning försämras
 • Användning av dator eller läsplatta under längre tid då det leder till minskad blinkningsfrekvens och dålig smörjning av ögats yta
 • Torr inomhusluft, luftkonditionering, värme, vind och kyla
 • Vissa läkemedel, inklusive antidepressiva, antihistaminer och p-piller
 • Vissa autoimmuna sjudomar såsom Sjögrens syndrom och reumatoid artrit
 • Långvarig användning av kontaktlinser
 • Ögonlaserkirurgi eller kosmetisk ögonkirurgi
 • Långvarig användning av ögondroppar med konserveringsmedel

Vilka är symtomen på torra ögon?

De vanligaste symtomen är:

 • Tunga, trötta ögon
 • Svårigheter att läsa eller arbeta med dator
 • Dimsyn
 • Rinnande ögon
 • Obehag vid användning av kontaktlinser
 • Stickande eller brännande känsla i ögonen
 • En känsla av att ha grus eller sand i ögat
 • Smärta och rodnad i ögonen
 • Ljuskänslighet

Vilka är de eventuella komplikationerna av torra ögon?

När ögats yta inte får tillräckligt skydd av tårvätskan kan en lokal inflammation uppstå och på sikt orsaka skador på hornhinnan. Vid tidig behandling av torra ögon kan de flesta fall av lätta till måttliga besvär åtgärdas utan bestående skada. Kroniskt torra ögon som inte behandlas kan leda till komplikationer som kan orsaka långvariga problem.

Hur diagnostiserar en ögonläkare torra ögon?

En ögonläkare börjar med att undersöka dina ögonlock och ögats yta. Det finns många olika typer av tester som kan upptäcka tecken på torra ögon. Man kan mäta tårarnas mängd och kvalitet. Ögonläkaren kan också undersöka tillståndet på ögonens yta. Om du har långvariga besvär med torra ögon som inte blir bättre av behandling med olika receptfria ögondroppar, bör du söka hjälp hos en ögonläkare.

Artiklar

Torra ögon är vanligt. Många upplever besvär till och från. Här kan du ta del av tips på hur man lindrar besvären, information om vad som orsakar torra ögon och mycket mer som rör ögonhälsa.

Läs mer

Behandling

En smörjande droppe, eller en skyddande gel? Beroende på besvär kan behandlingsmetoderna variera. Här kan du läsa mer om våra olika behandlingar och läkemedel.

Läs mer